Category Archives: Albert Ajnštajn

Albert Ajnštajn (14.03.1879 – 18.04.1955) teorijski fizičar i veliki mislilac. Poznat po specijalnoj i opštoj teoriji relativiteta, fotoelektričnom efektu. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku.

Albert Ajnštajn – o razmišljanju

Razmišljam 99 puta o nečemu i ništa. Prestanem da mislim, plivam u tišini, i istina mi sama dođe.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/albert-ajnstajn-o-verovanju/” ]Albert Ajnštajn[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]

Albert Ajnštajn – o muzici

Da nisam fizičar verovatno bih bio muzičar. Često mislim na muziku. Živim svoja maštanja u muzici. Vidim svoj život u govoru muzike.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25221″ ]Albert Ajnštajn[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]

 

Albert Ajnštajn – o intuiciji

Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa ni iskustvo, nego – njegova intuicija.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21125″ ]Albert Ajnštajn[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]