Category: Albert Ajnštajn

Razmišljam 99 puta o nečemu i ništa. Prestanem da mislim, plivam u tišini, i istina mi sama dođe. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/albert-ajnstajn-o-verovanju/” ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promenite činjenice. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1179″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Četvrti svetski rat će se voditi motkama i toljagama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4041″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/page/6/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15977″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Da nisam fizičar verovatno bih bio muzičar. Često mislim na muziku. Živim svoja maštanja u muzici. Vidim svoj život u govoru muzike. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25221″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]  
Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa ni iskustvo, nego – njegova intuicija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21125″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Nažalost, naučna otkrića su često kao sekira u rukama patološkog kriminalca. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=27052″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Ima više savršenstva u običnoj kapljici vode, nego u svim strojevima koje su izmislili ljudi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=27211″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Priroda priča u pola glasa, a ja imam velike uši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25671″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Bog se ne kocka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19518″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Sve kategorije: