Aurelije Avgustin

Aurelije Avgustin – o lepoti

Kako ljubav raste u tebi tako lepota raste. Za ljubav je lepota duše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Aurelije Avgustin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Još misli od Aurelija Avgustina[/button]

Aurelije Avgustin – o veri

Vera je verovati u nešto što se ne vidi; nagrada ove vere je da se vidi ono u šta veruješ. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Aurelije Avgustin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Još misli od Aurelija Avgustina[/button]

Aurelije Avgustin – o veri

Moli se kao da sve zavisi od Boga. Radi kao da sve zavisi od tebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Aurelije Avgustin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://http://mislilac.com/aurelije-avgustin-o-putovanju/” ]Još misli od Aurelija Avgustina[/button]