Anton Čehov

Anton Čehov – o čoveku

Čovek je ono u šta veruje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=391″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o vrednosti

Postoje dve stvari na zemlji koje skrivene ništa ne koriste. A to su: novac zakopan u zemlji i pamet zadržana u glavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16233″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o časti

Besposlen život ne može biti častan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=391″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o talentu

Kratkoća je sestra talenta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16233″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o braku

Privlačna je ženidba iz ljubavi; Oženiti se devojkom samo zato što je ona simpatična, isto je što i kupiti na pijaci nepotrebnu stvar, samo zato što je lepa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9432″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o životu

I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: Ah, teško je živeti ! I u isti mah ovako kao i sad, bojaće se i neće hteti da umre. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12180″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o stidu

Dobar čovek može se postideti čak i pred psom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9432″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o sreći

Ljudi ne primećuju da li je zima ili leto kada su srećni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1820″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o iskustvu

Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti, predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1820″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]

Anton Čehov – o ljubavi

Ljubav daje krila, ali ih i potkresuje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1820″ ]Anton Čehov[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anton-cehov/” ]Još misli Antona Čehova[/button]