Aleksandar Dima Sin

Aleksandar Dima Sin (27.jul 1824 – 27.novembar 1895) – francuski pisac, dramatičar, najpoznatiji po delu Dama sa kamelijama.

Aleksandar Dima Sin – o patnji

Kako prizor života i sreće drugih budi želju za životom u onima koji su, u usamljenosti i mraku bolesničke sobe, želeli brzo da umru ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30437″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Aleksandar Dima Sin – o patnji

Mora biti da smo učinili mnogo zla pre nego što smo se rodili ili da treba da uživamo mnogo veću sreću posle smrti, kad bog dopušta da u ovom životu postoje sve muke ispaštanja i sve patnje iskušenja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30441″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Aleksandar Dima Sin – o izdaji

Nema čoveka koji nije bar jednom bio prevaren i koji ne zna koliko se zbog toga pati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30336″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Aleksandar Dima Sin – o grehu

Nema oproštaja od greha bez ispaštanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30278″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Aleksandar Dima Sin – o sreći

Tražio sam po sećanju imena onih čijoj sam sreći do tada zavideo, i nisam mogao da se setim nikoga od koga ne bih bio srećniji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30278″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Aleksandar Dima Sin – o sreći

Koliko ima srećnih ljudi koji i ne znaju da su srećni! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30417″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Aleksandar Dima Sin – o ljubavi

Kad čovek stekne takvu naviku kao što je bila moja ljubav, čini se nemogućno da se ta navika prekine a da u isto vreme ne slomi sve opruge života. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30421″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]