Alber Kami

Alber Kami (07.11.1913 – 04.01.1960) francuski pisac, filozof i novinar. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost.

Alber Kami – o jeseni

Jesen je drugo proleće, tada je svaki list cvet. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4330″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]

Alber Kami – o ljubavi

Voleti nekog, znači pristati da ostariš sa njim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=26257″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]

Alber Kami – o slobodi

Tada sam shvatio da bi čovek koji bi samo jedan dan živeo na slobodi mogao lako proživeti i stotinu godina u zatvoru. Imao bi dovoljno uspomena da mu ne bude dosadno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4330″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]

Alber Kami – o navici

Često sam tada mislio da bih se, kad bih morao živeti u kakvom šupljem stablu i kad ne bih mogao ništa drugo nego gledati rascvetalo nebo iznad sebe, malo – pomalo i na to navikao. Čovek se, na kraju krajeva, na sve privikne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20302″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli …

Alber Kami – o navici Read More »

Alber Kami – o umetnosti

Da je svet jasan, umetnost to ne bi bila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4338″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]

Alber Kami – o sreći

Nije sramotno više voleti sreću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2036″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]