Day: August 4, 2014

Navika je tiranin što znači da je teško odreći se svojih navika. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2769″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Prava je mudrost lišiti se gluposti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24585″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Hrabrim srcima se oduprite nesreći ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24585″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Osveta je uvek uživanje slabe i sitne duše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24563″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Ko brzo sudi, žuri se kajanju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24560″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Čim vino uđe, pamet odmah izađe napolje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24573″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Iskreno vino otkriva skrivene misli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24567″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Istina se izgubi u suvišnom raspravljanju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24571″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Istina se kvari lažju i ćutanjem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=20516″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Šta brani da se istina kaže u šali ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2o516″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Sve kategorije: