Day: March 21, 2014

Prijateljstvo koje je prestalo, nije ni započinjalo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19790″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Ne optužuj more za tvoj drugi brodolom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1173″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Ono od čega strahujemo dolazi lakše nego ono čemu se nadamo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10267″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Kada pošteno živiš ne brini se o rečima zlih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19847″ ]Kato[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kato/” ]Još misli Katoa[/button]
A dijamantski okovi nisu, kao što je njegov otac govorio, strah, i nasilje, i veliki broj lađa, i telesna garda sastavljena od bezbroj varvara, nego ljubav, dobra volja i pitomost koja ulazi u dušu putem vrline i pravednosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10158″ ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]
Za šta druge koriš, nemoj sam da činiš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19824″ ]Kato[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kato/” ]Još misli Katoa[/button]
Strpljenje je uvek najveća vrlina čovekova. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19837″ ]Kato[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kato/” ]Još misli Katoa[/button]
Kada žena plače, suzama sprema zamke. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19831″ ]Kato[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kato/” ]Još misli Katoa[/button]
Nemoj nipodištavati snagu malog tela; jer onaj kome priroda nije dala snagu ističe se mudrošću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19824″ ]Kato[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kato/” ]Još misli Katoa[/button]
Nikad ne ruži tuđu reč ili delo da te na sličan način neko drugi ne bi ismejao. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19806″ ]Kato[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kato/” ]Još misli Katoa[/button]
Sve kategorije: