Day: March 18, 2014

Želja produbljuje nadu i verovanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12831″ ]Marsel Prust[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/marsel-prust/” ]Još misli Marsela Prusta[/button]
Želi samo ono što zavisi od tebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19035″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Želja i ljubav su krila za velika dela. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18850″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Ko je bogat ? Onaj ko je zadovoljan svojom sudbinom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14983″ ]Talmud[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/talmud/” ]Još misli Talmuda[/button]
Ko je jak ? Onaj ko sebe obuzdava. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12934″ ]Talmud[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/talmud/” ]Još misli Talmuda[/button]
Ko je mudar ? Onaj ko se od svakoga poučava. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19290″ ]Talmud[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/talmud/” ]Još misli Talmuda[/button]
Vlat trave je dostojna velikog sveta u kome raste. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19279″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]  
Istinite reči ne moraju biti probrane reči; Probrane reči ne moraju biti istinite reči. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11313″ ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]
Drvo sa širokom krošnjom izrasta iz mladice; Devetospratna terasa počinje od grumena zemlje; Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6405″ ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]
Život je isuviše kratak da bi čovek mogao na svoja leđa da primi i tuđe grehove. Svako je živeo svojim životom i plaćao za to naročitu cenu. Jedina je nevolja što za istu pogrešku moramo plaćati više puta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15368″ ]Oskar Vajld[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/oskar-vajld/page/2/” ]Još misli Oskara Vajlda[/button]
Sve kategorije: