Day: February 21, 2014

Ništa nemoj voleti silno, da se onda ni u čemu ne bi ražalostio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14778″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Neka te nikad ne prevare ljudi koji se kriju u lisičijoj koži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17224″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Lukavstvo je namera da se drugom nanese šteta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11985″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Pomisli da ti je svaki dan svanuo poslednji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8725″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Ko je dakle slobodan – mudrac koji vlada sobom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10583″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Ima ljudi kojima dobro ponašanje neće dopuštati da vam upadaju u reč; ali, koji neće moći da skriju znake golemog nestrpljenja, i jedva će čekati da kažete svoje, jer nešto ih kopka u mislima i ginu da tome daju oduške. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15467″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Snaga koja nema cilja, majka je lenjosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15467″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=494″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Ako čovečanstvu nedostaje cilj, nedostaje li i samo čovečanstvo ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2228″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Da zaboraviš nečiju nameru, najčešći je oblik gluposti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11064″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Sve kategorije: