Day: February 11, 2014

Iako ćutanje nije priznanje, nije takođe ni poricanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13547″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Ono što leži u našoj moći da uradimo, to leži i u našoj moći da ne uradimo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4845″ ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]
Tek kad iščezne i poslednje drvo, poslednja reka bude zatrovana i poslednja riba ulovljena, beli čovek shvatiće da se ne može jesti novac. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=6563″ ]Indijanska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Bogovi brinu o svima onima čija je želja da postanu pravedni i da budu nalik Bogu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13127″ ]Sokrat[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sokrat/” ]Još misli od Sokrata[/button]
Razmišljanje: razgovor duše sa sobom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11098″ ]Platon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]
Ja sam rob prema mojim porocima i slobodan prema mojim pokajanjima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16274″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]
Prokletstvo čovekovo je u tome da dobije pameti onda kad mu ne treba i hleba kada zube izgubi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16167″ ]Božidar Knežević[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bozidar-knezevic/” ]Još misli Božidara Kneževića[/button]
Smanjiti želje, to je kao da ste povećali svoju snagu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16264″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]
Potrebni su ti i prijatelji i neprijatelji da bi te ranili u srce. Jedan da te kleveće, drugi da ti to javi. [button color=”pink” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15530″ ]Efraim Kišon[/button] [button color=”purple ” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/efraim-kison/” ]Još misli Efraima Kišona[/button]
Lažna milostinja bogatih za njih je samo jedan luksuz više; oni hrane siromašne kao što hrane svoje pse i konje.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16254″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]
Sve kategorije: