Day: February 3, 2014

Svaki dan daje sopstvene darove. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=9974″ ]Marko Aurelije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]
 Koliko vremena sačuva onaj koji ne gleda da vidi šta njegov sused govori, radi, misli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13733″ ]Marko Aurelije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]
Strah pravi vuka većim nego što jeste. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8610″ ]Nemačka poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od usamljenosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4006″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Svaki pokret bilo koje vrste je produktivan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15221″ ]Edgar Alan Po[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/edgar-alan-po/” ]Još misli od Edgara A. Poa[/button]
Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi ? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6632″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Sve stvari su dobre ili loše u zavisnosti od poredjenja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15207″ ]Edgar Alan Po[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/edgar-alan-po/” ]Još misli od Edgara A. Poa[/button]
Udaljenost i duga odsutnost koriste svakom prijateljstvu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=516″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/2/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Nije dostojan da živi onaj koji nema nijednog čestitog prijatelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14114″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]
Posmatrati pažljivo, znači sećati se jasno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15229″ ]Edgar Alan Po[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/edgar-alan-po/” ]Još misli od Edgara A. Poa[/button]
Sve kategorije: