Day: January 16, 2014

Što je više stvari od kojih se čovek stidi, to je on više za poštovanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3212″ ]Džordž B. Šo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzon-b-so/page/2/” ]Još misli Džordža B. Šoa[/button]
Ne čudim se što vidim ljude zle, ali se čudim što se oni ničega ne stide. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12534″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Zvezde nije stid što liče na svetiljke. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=553″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Nijedan čovek koji ne želi da pomogne sam sebi, nema nikakvo pravo da to traži od prijatelja ili bogova. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11776″ ]Demosten[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demosten/” ]Još misli od Demostena[/button]
Snaga čoveka leži u njegovoj blagosti i saosećanju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1226″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Šta je mekše od vode ? Šta je tvrđe od kamena? Ipak, meka voda dubi tvrdi kamen. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12024″ ]Ovidije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ovidije/” ]Još misli od Ovidija[/button]
Ne biti pohlepan, to je bogatstvo; nemati strast za kupovanjem, to je prihod. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13132″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Često sam mislio o smrti i našao da je ona poslednja od svih zala. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11748″ ]Fransis Bejkon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fransis-bacon-bejkon/” ]Još misli od Fransisa Bejkona[/button]
Ne računajte u vaše piliće one koji se još nisu izlegli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3107″ ]Ezop[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ezop/” ]Još misli od Ezopa[/button]
Ako prezreš smrt, savladaćeš svaki strah. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2261″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Sve kategorije: