Day: January 10, 2014

Ljubavna strast ili prevelika ambicija mogu pretvoriti razumne ljude u nerazumne budale. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=9311″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]
Nauka je organizovano znanje. Mudrost je organizovan život. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=9311″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]
Poljubac poji iz čaše dve; Blažen ko pije, bolan ko ne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9672″ ]Jovan Jovanović Zmaj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-jovanovic-zmaj/” ]Još misli Jovana Jovanovića Zmaja[/button]
Smrt nije ništa drugo, do san bez snova. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8196″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Lud misli da ima prednost pred pametnim i uvek je zadovoljan samim sobom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4299″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Ko želi veliko da dostigne, taj mora znati da se odriče. Ko, naprotiv, želi sve, taj će malo da postigne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4822″ ]Fridrih Hegel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]
Kada planiramo potomstvo, moramo imati u vidu, da vrline nisu nasledne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2406″ ]Tomas Man[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]
Ceo svet je pun čudesa, ali mi smo se na njih navikli, pa ih nazivamo svakidašnjim stvarima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10643″ ]Hans Kristijan Andersen[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/hans-kristijan-andersen/” ]Još misli Hansa Kristijana Andersena[/button]
Dvostruko daje, ko brzo daje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2266″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Ne treba čitati da bismo zaboravili sebe i svoj svakidašnji život nego, naprotiv, da bi ga svesnije ponovo uzeli, u čvrste ruke. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10607″ ]Herman Hese[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herman-hese/” ]Još misli Hermana Hesea[/button]
Sve kategorije: