Day: January 6, 2014

Lažovu se neće verovati, čak i kad govori istinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3097″ ]Ezop[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ezop/” ]Još misli od Ezopa[/button]
Dok imaš, donde i čuvaj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=12203″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Zapevala mu ševa. Našla ga sreća [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=11283″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Dok je glave biće kapa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=11242″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]  
Dok je čovek zdrav i voda mu je slatka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=5311″ ]Narodna poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Legende su, baš kao i uspavanke, te koje će vas uspavati ako niste sasvim budni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12192″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Nauka je hrana koja zadovoljava i telo i dušu čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=622″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Ko vidi taj i veruje; neka govori onaj koji ima šta da kaže. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10871″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Ko od mene očekuje da se odreknem svojih srpskih nazora, to je isto kao da mi oduzima život. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12185″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Bio sam govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima čudesna dela Gospodnja u prirodi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6524″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]
Sve kategorije: