Day: August 20, 2013

Čovek rođen slep smeje se kad čuje da se oni što vide tolikim mnogobroj­nim i različitim bojama i cvetovima čude i dive, o kojima on, siromah, ni­kakova pojma nije kadar imati. Takav nije podsmeha nego sažaljenja dostojan; ali, koji bi mogli što poznati, a zbog uporstva i visokoumlja neće, oni su dostojni poruge i osude. […]
Nema sramotnijeg zanata od dangube, besposlice i lenjosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14101″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]  
U nesreći, ljubav postaje još jača i plemenitija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2430″ ]Gabrijel G. Markes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/gabrijel-g-markes/” ]Još misli G. Markesa[/button]
Samo umetnost i nauka mogu uzdići čoveka do božanstva. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4533″ ]Ludvig van Betoven[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/betoven/” ]Još misli Ludviga van Betovena[/button]
Ono što se računa u naporu je pre svega akcija, a ne rezultat. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4576″ ]Ludvig van Betoven[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/betoven/” ]Još misli Ludviga van Betovena[/button]
Protiv gluposti se i bogovi uzalud bore. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3460″ ]Fridrih Šiler[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-siler/” ]Još misli Fridriha Šilera[/button]
Ništa na svetu ne čini čoveka tako nesrećnim kao strah. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3640″ ]Fridrih Šiler[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-siler/” ]Još misli Fridriha Šilera[/button]
Vreme je anđeo čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3626″ ]Fridrih Šiler[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-siler/” ]Još misli Fridriha Šilera[/button]
Mašta je večito proleće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3637″ ]Fridrih Šiler[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-siler/” ]Još misli Fridriha Šilera[/button]
Velika uslužnost prijatelja je ponekad gora nego mržnja neprijatelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3633″ ]Fridrih Šiler[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-siler/” ]Još misli Fridriha Šilera[/button]
Sve kategorije: