Day: August 2, 2013

Bolje je ne obećati, nego reč ne održati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2121″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/10/” ]Još narodnih poslovica[/button]  
Nije sramota pasti, sramota je ne dići se. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2293″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Bolje je u kolibi pevati nego u dvorcu plakati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=5311″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/23/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Žena će samo onu tajnu čuvati koju ne zna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2126″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Što pređe preko zuba, ode preko brda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2113″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2293″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ako sreću ne sretneš, nećeš je ni stići. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3179″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/10/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Junaštvo je car zla svakojega, a i piće najslađe duševno kojim se pjane pokoljenja. Blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=865″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/page/3/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Bez muke se pesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2100″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/page/4/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Kada si jednom osetio let, ići ćeš zemljom, očiju uprtih u nebo, tamo gde si bio i tamo gde želiš da se vratiš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7043″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Sve kategorije: