Day: August 1, 2013

Dosta smo se klanjali bogovima, klanjajmo se za promenu, samima sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=398″ ]Tomas Man[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]
Čak i štetna istina vredi više od korisne laži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2406″ ]Tomas Man[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]
Ko je postojan, jednostavan i škrt u rečima, nije daleko od potpune vrline. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2158″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/page/5/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Ako nije moguće odbaciti ono što ne valja, treba ga bar odvojiti od onog što valja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=6993″ ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/page/3/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]
Što ljudi hoće to i vreme trpi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=735″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/page/5/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Teško je, ako ne i nemoguće, za većinu ljudi da misle drugačije nego u stilu svoga vremena. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4544″ ]Džordž B. Šo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzon-b-so/page/2/” ]Još misli Džordža B. Šoa[/button]
Nema prilike da prigovara nedostatku vremena onaj koji ga nikad ne gubi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8742″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Blato može dragulj uprljati, ali ne može ga pretvoriti u blato. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5983″ ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]    
Da bi se dobrovoljno i slobodno priznala i uvažila tuđa vrednost, valja imati i vlastitu vrednost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2960″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/3/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Vreme ima svoju logiku kojoj se niko ne može odupreti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=544″ ]Visarion Bjelinski[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bjelinski/” ]Još misli od V. Bjelinskog[/button]
Sve kategorije: