Day: July 31, 2013

Časti zaboravljaju bogove i ljude. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1758″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Ne valja biti tako šaljiv da se sam činiš smešnim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1969″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Svi se pokoravamo zakonima da bismo bili slobodni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2554″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Jednaki se sa jednakima najlakše udružuju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2847″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Tragedija slave je u tome što ćeš izgubiti mnogo vremena, da bi ostao slavan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10765″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]
Šta sam ja, ako se uporedim sa svemirom ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=887″ ]Ludvig van Betoven[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/betoven/” ]Još misli Ludviga van Betovena[/button]
Šteta je što nisam bolje znao matematiku. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=5178″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Najtiše reči donose buru. Misli koje dolaze nečujnog koraka upravljaju svetom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=237″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/5/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
U mržnji je strah. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1919″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/2/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Srcu punom hrabrosti i dobrote treba s vremena na vreme nešto opasnosti, inače mu svet postaje nesnosan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3448″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/9/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Sve kategorije: