Day: July 29, 2013

Jedna se ruka ni u moru sama ne može umiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2647″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/5/” ]Još narodnih poslovica[/button]  
Lepa se žena sviđa očima, dobra žena sviđa se srcu. Jedna je dragulj, druga riznica. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8697″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Kažite nekoj ženi samo jedanput da je lepa, đavo će joj to ponavljati deset puta na dan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2348″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/6/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ljubav nema godina. Ona se uvek rađa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1010″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]
Ako ste nesrećni, setite se onih koji su nesrećniji od vas. To je proveren recept. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8614″ ]Korejska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/6/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Kada je sama, laž je debela, ali čim ima svedoka brzo smrša. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2290″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Što su pisci bolji, to manje govore o onome što su napisali. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15579″ ]Ernest Hemingvej[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ernest-hemingvej/” ]Još misli Ernesta Hemingveja[/button]
Borbu je stvorila priroda, a mržnju je izmislio čovek. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1812″ ]Karel Čapek[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karel-capek/” ]Još misli Karela Čapeka[/button]
Uporna dobrota pobeđuje i najtvrđe srce. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13557″ ]Seneka[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/seneka/page/4/” ]Još misli od Seneke[/button]
Nikad nećeš izgubiti pravi put budeš li delovao po osećaju i savesti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=228″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/6/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Sve kategorije: