Day: July 24, 2013

Rana koju ti zada prijatelj nikad ne zaceli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=492″ ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=469″ ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]
Čovek koji ne čita dobre knjige nije ni u kakvoj prednosti u odnosu na čoveka koji ne zna da čita. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=920″ ]Mark Tven[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mark-tven/page/5/” ]Još misli Marka Tvena[/button]
Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=682″ ]Mark Tven[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mark-tven/page/4/” ]Još misli Marka Tvena[/button]
Kad govoriš, reči tvoje treba da budu bolje od ćutanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1110″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Pametna glava – stotinu ruku. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1115″ ]Bugarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/9/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ako ti je slaba pamet, moraš imati zdrava leđa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=671″ ]Bugarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/9/” ]Još ostalih poslovica[/button]
I najslabiji čovek može pameću pobediti jakoga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26595″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Veče u kojoj se svi prisutni posve slažu izgubljena je. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1179″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Brbljivac je slab radnik. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=756″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Sve kategorije: