Kineska poslovica – o prijateljima

Rana koju ti zada prijatelj nikad ne zaceli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=492″ ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još…

Continue Reading →

Arapska poslovica – o ćutanju

Kad govoriš, reči tvoje treba da budu bolje od ćutanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1110″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/”…

Continue Reading →

Bugarska poslovica – o pameti

Pametna glava – stotinu ruku. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1115″ ]Bugarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/9/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Continue Reading →

Bugarska poslovica – o pameti

Ako ti je slaba pamet, moraš imati zdrava leđa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=671″ ]Bugarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/9/” ]Još…

Continue Reading →

Afrička poslovica – o pameti

I najslabiji čovek može pameću pobediti jakoga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26595″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Continue Reading →